Returpolicy

Vi står för våra produkter på Farnell och accepterar utan problem varureturer i enlighet med riktlinjerna nedan.

Innan kunden returnerar några varor till företaget av något skäl måste kunden kontakta företaget för att erhålla ett returnummer (RMA). Alla varor returneras på kundens egen risk och kostnad och de ska vara oskadda av kunden och paketerade i originalförpackningen. Kunden är ansvarig för retur av varor till företaget och för att tillhandahålla leveransbevis för en sådan retur.

Företaget har en 21 dagar-returpolicy. För att retur av varor ska godkännas baserad på denna ska varorna returneras för mottagande av företaget inom 21 dagar från avsändandet.

Varor som består av programvara eller är specialkonstruerade eller innehåller några av de farliga ämnen som nämns i direktiv 2002/95/EG om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk eller elektronisk utrustning (RoHS) får inte returneras. Alla varor som inte finns i katalogen eller som är inte lagerförda artiklar får inte returneras. Statiskt känsliga varor eller fuktkänsliga komponenter som levereras i förseglade förpackningar får inte returneras om blister- eller skalförpackningen som de levererades i har öppnats, påverkats eller skadats.

  • Kunden ska returnera varorna enligt anvisning så fort ett returnummer har erhållits. Returnumret, kundens kontonummer och ordernummer ska tydligt anges på utsidan av paketet.
  • Alla varor som returneras efter 21 dagar som "oönskade" eller "felaktigt beställda" kan godkännas efter företagets gottfinnande men påläggs en minimiavgift för varor i retur på 20 % av fakturans belopp för varorna eller 100 SEK, det som är störst.

Returnera en produkt

F: Hur returnerar jag varor till Farnell?
S: Gå till vårt formulär för produktretur för att begära ett returnummer (RMA). Du får instruktioner om hur du förbereder paketet för retur när du har fått returnumret.

Relaterade länkar

F: Vad är tidsgränsen för att returnera en produkt?
S: Företaget har en 21 dagar-returpolicy. För att retur av varor ska godkännas baserad på denna ska varorna returneras för mottagande av företaget inom 21 dagar från avsändandet.
Alla varor som returneras efter 21 dagar som "oönskade" eller "felaktigt beställda" kan godkännas efter företagets gottfinnande men påläggs en minimiavgift för varor i retur på 20 % av fakturans belopp för varorna eller 100 SEK, det som är störst.
F: Jag gjorde ett misstag när jag gjorde min beställning. Hur ändrar jag den?
S: Om du upptäcker ett fel i en beställning du redan gjort, kan du ringa försäljningsavdelningen på 08 730 5000 så snart som möjligt.
Eftersom vår beställningshantering online är mycket effektiv, kan det hända att det inte går att justera din beställning innan den hunnit skickas, men om du kontaktar oss så snart som möjligt, ökar det möjligheten att justera beställningen innan den skickats.