Kvalitetspolicy

Farnells kvalitetssystem är certifierat enligt ISO 9001:2015 av BSI (registreringscertifikat FS00118).

Farnell har certifierats i enlighet med BS EN 9120 för sin verksamhet i Leeds och Belgien, och är en licensierad leverantör av produkter till luftfartsindustrin.

Våra distributionscenter i Storbritannien och Belgien är certifierade enligt ISO 14001:2004 (EMS74045) och OHSAS 18001:2007 (OHS83272).

Det innebär att vi har upprättat ett policy- och hanteringssystem som stöder och skyddar människor och miljö. Vårt engagemang för miljö och kvalitet visar sig också i den ledarskapsroll vi har spelat för att hjälpa kunder att uppfylla EU-direktivet RoHS (Begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter).


 

Farnells kvalitetspolicy:

Vår målsättning är att optimera och styra effektivitet, kundtjänst och kvalitet så att Farnell blir bäst i branschen på kundupplevelse. Farnell ger en branschledande kundupplevelse och service genom kontinuerlig förbättring av infrastruktur, processer, tillhandahållande av produkter och tjänster för att uppfylla kundbehoven.

Visa hela kvalitetspolicyn