Kvalitetspolicy

Farnell:s kvalitetsledningssystem är certifierat enligt standarden ISO 9001:2015 av BSI (registreringsbevis FS00118).

Farnell element14 har certifierats i enlighet med BS EN9120:2018 (FS 623628) för sin verksamhet i Leeds och är en licensierad leverantör av produkter till luftfartsindustrin.

I Storbritannien är Farnell certifierat enligt ISO 14001:2004 (EMS74045) och ISO45001:2018 (OHS83272). Det innebär att vi har infört en policy och ett ledningssystem som stöder och skyddar våra medarbetare och miljön.


Farnell:s policy:

Vårt uppdrag är att optimera och driva effektivitet, kundservice och kvalitet så att Farnell kan bli bäst i branschen på kundupplevelse.Farnell ska leverera en branschledande kundupplevelse och service genom kontinuerlig förbättring av infrastruktur, processer, produkter och tjänster för att tillgodose kundernas behov.

Farnell:s policy för auktoriserade distributörer:

Farnell, ett Avnet-företag, är en global högservicedistributör av tekniska produkter, tjänster och lösningar för elektroniska system, konstruktion, underhåll och reparation. Företaget är verksamt under namnet Farnell i EMEA, Newark i Nordamerika och element14 i APAC.

Se vår fullständiga distributörspolicy