Kvalitetspolicy

Farnells kvalitetssystem är certifierat enligt ISO 9001:2015 av BSI (registreringscertifikat FS00118).

Farnell har certifierats i enlighet med BS EN 9120 för sin verksamhet i Leeds och Belgien, och är en licensierad leverantör av produkter till luftfartsindustrin.

Våra distributionscenter i Storbritannien och Belgien är certifierade enligt ISO 14001:2004 (EMS74045) och ISO45001:2018 (OHS83272).

Det innebär att vi har upprättat ett policy- och hanteringssystem som stöder och skyddar människor och miljö. Vårt engagemang för miljö och kvalitet visar sig också i den ledarskapsroll vi har spelat för att hjälpa kunder att uppfylla EU-direktivet RoHS (Begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter).


 

Farnells kvalitetspolicy:

Vår målsättning är att optimera och styra effektivitet, kundtjänst och kvalitet så att Farnell blir bäst i branschen på kundupplevelse. Farnell ger en branschledande kundupplevelse och service genom kontinuerlig förbättring av infrastruktur, processer, tillhandahållande av produkter och tjänster för att uppfylla kundbehoven.

Visa hela kvalitetspolicyn

Farnells policy som auktoriserad distributör:

Farnell, ett Avnet-företag, är en global högservicedistributör av tekniska produkter, tjänster och lösningar för elektroniska system, konstruktion, underhåll och reparation. Företaget är verksamt under namnet Farnell i EMEA, Newark i Nordamerika och element14 i APAC.

Se vår fullständiga distributörspolicy