Underhåll och säkerhet är av stor betydelse för att hålla och bevara utrustning och anläggning i ett fungerande skick.

Underhåll är inte bara nödvändigt för att säkerställa tillförlitligheten hos tekniska strukturer eller företagets produktivitet, utan regelbundet underhåll har en viktig roll för att ge säkrare och hälsosammare arbetsförhållanden. Brist på underhåll eller otillräckligt underhåll kan orsaka allvarliga och dödliga olyckor eller hälsoproblem.

Underhållsfunktionen utvecklas från att vara efterhand, till planerad, till förutsägande, till självfixande. Utveckling av operativa sensorteknologier, i kombination med framsteg inom informationsteknik inklusive virtuell eller förstärkt verklighet (VR/AR), molnbaserade plattformar och analyser, hjälper till att tillhandahålla realtidsdata om prestandanivåer och hjälper till att skissera förutsägande eller planerat underhåll utan förlorar utrustningens effektivitet.

Mer information

Technical resources

Articles, eBooks, webinars, and more. Keeping you on top of innovations.

Artificial Intelligence

One of the greatest revolutions in all of human history! AI is an all-encompassing concept that incorporates human intelligence into machines

Embedded hub

Here to help bring your ideas to life by supporting you in every phase of your design journey

3D printing

Improve time to market. Reduce prototyping costs. Produce bespoke parts. Unlock unlimited possibilities!

element14 Community

The largest online community for engineers

CONNECT | LEARN | CREATE | INSPIRE