Lagstiftning och efterlevnad av miljökrav

RoHS

De RoHS-statusar som visas på våra webbsidor avser EU-direktiv 2011/65/EU om begränsning av användning av vissa farliga ämnen samt tillägget (EU) 2015/863 som lägger till fyra ämnen i 2011/65/EU från den 22 juli 2019. Alla våra RoHS-data baseras på information från våra leverantörer.

RoHS-efterlevnad

    Uppfyller RoHS

  Produkten innehåller INTE några ämnen som begränsas enligt RoHS-direktivet i nivåer över de maximala koncentrationsvärdena.

    Uppfyller RoHS med undantag

  Produkten uppfyller kraven för ett av de specifika undantag som beskrivs i direktivets bilaga III.

    Uppfyller inte RoHS

  Produkten innehåller ämnen som begränsas av RoHS-direktivet i nivåer över de maximala koncentrationsvärdena.

    Ej tillämpligt

  Produkten omfattas inte av RoHS-direktivet och skulle inte rimligen användas som en komponent i elektrisk eller elektronisk utrustning (EEE) som omfattas av direktivet.

    Meddelas senare

  Vi har inte tillräckligt med information från våra leverantörer för att med säkerhet kunna bekräfta huruvida de uppfyller RoHS-direktivet eller inte. Kunder som vill köpa en RoHS-godkänd version av någon produkt som inte är betecknad som att den uppfyller RoHS-direktivet, eller som att den uppfyller RoHS-direktivet med undantag, ska kontakta teknisk support eller undersöka tillgängliga alternativ på vår webbsida, då vi kanske kan erbjuda en lämplig produkt från vårt omfattande utbud.


REACH

Statusar för SVHC-ämnen (ämnen som inger mycket stora betänkligheter) enligt REACH-direktivet som visas på våra webbsidor avser förordning (EG) 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. Alla våra REACH-data baseras på information från våra leverantörer.

REACH-efterlevnad

  Inga SVHC-ämnen (datum för SVHC-version)

  Produkten innehåller INTE några SVHC-ämnen som förekommer på den angivna versionen av SVHC-listan i nivåer över de maximala koncentrationsvärdena.

  Namn på SVHC-ämne

  Produkten innehåller angivet SVHC-ämne i nivåer över de maximala koncentrationsvärdena.

  Meddelas senare

  Vi har inte tillräckligt med information från våra leverantörer för att med säkerhet kunna bekräfta deras status gällande SVHC. Kunder som vill veta SVHC-status för någon produkt som för närvarande anges som ”Meddelas senare” ska kontakta teknisk support.

Intyg för produktefterlevnad

Både RoHS- och REACH-statusarna är tillgängliga på ett intyg för produktefterlevnad som registrerade kunder kan hämta från vår webbsida. Intygsikonen och hämtningslänken finns under avsnittet Lagstiftning och efterlevnad av miljökrav på sidan Produktinformation.


ECCN

Ett klassificeringsnummer för exportkontroll tillhandahålls av Premier Farnells interna team för klassificering av överensstämmelse inom handel, som med hjälp av de kunskaper de har och genom att använda den information som Premier Farnell får från tillverkare och/eller leverantörer, klassificerar alla produkter enligt Förenade kungarikets militära förteckning, EU:s förteckning över produkter med dubbla användningsområden samt det amerikanska regelverket EAR (Export Administration Regulations). ANSVARSFRISKRIVNING Vi har utarbetat detta dokument som vägledning i informationssyfte och endast för din användning. Observera att klassificeringar av produkter kan ändras från tid till annan. Vi kan inte garantera att uppgifterna är korrekta och aktuella. Det är ditt ansvar att fastställa den korrekta och aktuella import- eller exportklassificeringen eller licensstatusen för en produkt i ditt land och i de länder till vilka den kan levereras. Ditt ansvar gäller också klassificerings- eller licensinformation om en produkt innan du förmedlar denna information till tredje part. Allt ansvar som vi annars skulle kunna ha för dig eller någon annan person eller enhet i samband med någon av dessa frågor är uttryckligen uteslutet.

”Vi”och ”vår” avser vart och ett av våra amerikanska moderbolags (Avnet Inc.) operativa företag under varumärkena Farnell, Newark och element14. ”Du" och "din" betyder mottagaren av denna information och alla som vill använda den.

Produktinformation

F: Kan jag prata med någon om teknisk produktinformation?
S:
 • Kontakta våra engelska ingenjörer på Live technical chat

  * Endast teknisk produktsupport

  24 timmar om dygnet, Måndag - Fredag
F: Kan jag få hjälp att hitta en produkt?
S:
 • Testa vår livesupport 24 timmar om dygnet, Måndag - Fredag
 • Skicka e-post till teknisk support: sweden-sales@farnell.com
 • Ring till teknisk support: +44 3447 11 11 22, 08:00-17:00, Måndag - Torsdag. 08:00-16:00, Fredag
F: Hur fungerar sökfiltren?
S:Markera rutan för att filtrera efter valda parametrar och klicka sedan på "Tillämpa".

För parameterfilter uppdateras tillgängliga filter automatiskt med varje val, men du måste fortfarande klicka på "Tillämpa" för att se den uppdaterade produktlistan som matchar ditt filterval.


Du kan avaktivera den automatiska uppdateringen genom att avmarkera kryssrutan "Autotillämpa filter" ovanför parameterrutorna.

Mer information finns på sidan Söka efter produkter.

Relaterade länkar

F: Vad är en alternativ artikel?
S:
 • Ett exakt alternativ är funktionellt identiskt (samma form, passform och funktion) men har en annan måttenhet från samma tillverkare.
 • Ett uppgraderat alternativ är en produkt som har förbättrats av samma tillverkare.
 • Ett rekommenderat alternativ är en produkt som är funktionellt likvärdigt med liknande form och passform.
F:Jag behöver en reservdel men kan inte hitta den på webbplatsen?
S:Även om produkten du behöver inte finns listad i vårt sökresultat kan vi troligtvis få tag på den. Använd vår livesupport och chatta med en produktteknisk specialist.
F:Hur kontrollerar jag lager och ledtider?
S:Mer information finns i avsnittet Priser och tillgänglighet.
F:Vad kan jag skriva i sökrutan?
S:Mer information finns i avsnittet Söka efter produkter.
F:Hur väljer jag eller söker efter produktattribut?
S: Skriv bara produktattributen bredvid produkten du behöver i sökrutan. Om du exempelvis söker efter en kondensator med en kapacitans på 100pF skriver du "100pF kondensator" i sökrutan och klickar på "Sök".

Sökresultatet visar alla produkter som är relevanta för de ord du har angett. Andra produktattribut kan sedan väljas för att ytterligare förfina resultatet.
F:Vad betyder uteslut artiklar från utökat sortiment?
S:Artiklar från det utökade sortimentet är artiklar som levereras från vårt lager Newark i USA. Artiklar som levereras från USA kommer inom 2-3 arbetsdagar. Det kan tillkomma en extra leveransavgift som visas i kundkorgen. Om du markerar rutan visas inte dessa artiklar i sökresultatet.
F:Hur jämför jag produkter?
S: På sidan med sökresultat kan du välja produkter att jämföra sida vid sida som en hjälp när du ska fatta ditt beslut. Markera kryssrutorna för att kontrollera produkterna du vill jämföra och klicka sedan på "Jämför".

Du kan också välja produkter att jämföra från olika sökresultatskärmar genom att följa dessa steg:
 • Välj din första orderkod eller serie med orderkoder på den första resultatsidan
 • Klicka på "Jämför"
 • På jämförelsesidan klickar du på bakåtknappen för att gå tillbaka till föregående resultatsida
 • Gå till den andra resultatsidan
 • Välj orderkoden eller serien med orderkoder
 • Klicka på "Jämför"
 • Dessa orderkoder läggs till på sidan "Jämför" för enkel jämförelse sida vid sida.
F:Jag hittar inte produkten jag letar efter?
S: Om produkten du behöver inte finns listad i vårt sökresultat kan vi troligtvis få tag på den. Använd vår Live Technical Support och chatta med en produktteknisk specialist.
F:Vad betyder ikonerna bredvid Orderkod?
S:
 •   Klicka för att få åtkomst till ett datablad på tillverkarens webbplats.
 •   Klicka för att få åtkomst till produktens handbok.
 •   Klicka för att visa produktens programuppgifter.
 •   RoHS-kompatibel artikel
 •   Klicka för att visa katalogsidan.
 •   Klicka för att öppna MSDS på tillverkarens webbplats.
 •   Ej lagerhållen artikel
F:Vad betyder ikonen "RoHS-kompatibel"?
S: Mer information finns i avsnittet RoHS/lagstiftning.
F:Jag har en fråga om Raspberry Pi.
S: För att få den senaste informationen kan du gå till vårt särskilda avsnitt med vanliga frågor om Raspberry Pi på communityn