Ute efter att förbättra ditt projekt?

Denna anpassningstjänst stöds av vår grupp för strategisk leverantörssökning. Genom att samarbeta med denna affärsenhet som tillhandahåller global support får du tillgång till över 500 leverantörer över hela världen och konsulter som kan vägleda dig genom leverantörssökning, teknisk försäkring, inköp och logistik.

Kanske har du en förlegad komponent, svårfunna delar, fel färg, eller något som hel enkelt inte är så som du vill ha det. Vår anpassningstjänst kan tillhandahålla rätt produkt till rätt pris.

Produktkategorier som stöds

  • Kopplingar
  • Elektromekanik
  • Verktyg och produktionstillbehör
  • Passiva komponenter
  • Halvledare
  • Testning och mätning