Farnell element14Sverige Integritetspolicy

Farnell element14är en bifirma till Farnell Components AB:s, ett företag i Premier Farnell-koncernen. Premier Farnell-koncernen omfattar Premier Farnell Ltd (som ansvarar för www.element14.com), Cadsoft Computer GmbH, Premier FarnellUK Limited (som driver Farnell element14UK och CPC) samt ett antal systerbolag som i andra länder bedriver verksamheter liknande Farnell element 14:s. Denna integritetspolicy förklarar hur vi använder oss av personuppgifter vi samlar in avseende dig när du använder denna hemsida.

Vilka uppgifter samlar vi in avseende dig?

Vi samlar in uppgifter om dig när du registrerar dig hos oss eller när du lägger en produkt- eller tjänsteorder. Om du frivilligt fyller i kundundersökningar, lämnar feedback eller deltar i tävlingar som ett företag i Premier Farnell-koncernen ansvarar för kan vi också komma att samla in uppgifter om dig. Vi samlar dessutom in användningsinformation avseende hemsidan med hjälp av cookies (se mer under rubriken Cookies nedan).

Hur använder vi uppgifterna om dig?

Vi samlar in uppgifter om dig för att behandla din order och för att hantera ditt konto. Om du lämnar oss och andra koncernföretag ditt medgivande vi dessutom att kontakta dig avseende specialerbjudanden, events och andra produkter och tjänster som vi tror kan intressera dig.

Vi använder de uppgifter om dig som samlats in genom hemsidan för att skräddarsy dina återkommande besök på våra hemsidor med hjälp av cookies (se nedan under Cookies). Varje gång du använder hemsidan kommer vi dessutom att samla in uppgifter omfattandes domännamn/IP-adress, hänvisande URL, webbläsare och plattform, besökstidpunkt, besökta sidor samt eventuella sökningar du gör; denna information kan komma att användas för att underlätta för oss att förbättra vår hemsida och för att utvärdera lämpligheten av, eller kraven på, vissa tjänster.

Vi kan övervaka och spela in telefonsamtal med dig och använda dem för personalutbildning samt för kvalitets- och säkerhetssyften.

Kommer vi att överlämna din information till någon annan?

Vi kan komma att dela dina uppgifter med:

  • andra företag inom Premier Farnell-koncernen och vissa tredje parter som tillhandahåller oss tjänster. Dessa koncernföretag och tredje parter kommer endast att använda dina uppgifter för att tillhandahålla dessa tjänster eller för att hjälpa oss att förbättra vår hemsida och våra tjänster. De kommer att göra det i egenskap av våra personuppgiftsbiträden och kommer att behandla dina uppgifter på uppdrag av oss och i enlighet med våra instruktioner. Vissa av dessa biträden kan befinna sig utanför Sverige och din information kan därför komma att överföras eller behandlas utanför Sverige (i vissa fall utanför Europa). I så fall kommer vi att vidta åtgärder för att tillse att dina uppgifter får adekvat skydd;
  • kreditupplysningsföretag och liknande företag under förutsättning att du är ett företag eller att vi annars har fått ditt samtycke därtill, i syfte att utföra kreditupplysningar, till skydd mot bedrägerier, för att driva in skulder och för insamling av information om dig från sådana företag;
  • företag eller individer som vi i framtiden kan komma att sälja hela eller delar av vår verksamhet till.

Om du lämnar ditt medgivande kan vi dela dina uppgifter med andra företag i Premier Farnell-koncernen för marknadsföringssyften, men vi kommer däremot inte att dela dina uppgifter med någon tredje part utanför vår koncern för deras marknadsföringssyften.

Dina rättigheter avseende dina uppgifter

På din begäran kommer vi att en gång per år kostnadsfritt upplysa dig om huruvida vi har några personuppgifter om dig. Om så är fallet kommer vi på din begäran, återigen utan kostnad, informera dig skriftligen om vilka personuppgifter vi har avseende dig, varifrån vi har inhämtat uppgifterna, varför vi har uppgifterna och med vem vi eventuellt har delat uppgifterna med. Om vi har några uppgifter om dig som vi inte behandlar i enlighet med svensk personuppgiftsrätt kan du begära att vi korrigerar, blockerar eller raderar sådana uppgifter och vi kommer i så fall att göra det omedelbart.

Marknadsföring

Vi och andra Premier Farnell-företag skulle vilja skicka dig information om de produkter och tjänster vi erbjuder och som kan intressera dig. Om du har lämnat ditt medgivande till att vi skickar marknadsföringsinformation till dig kan du när som helst välja att återkallar ditt medgivande. Om du inte längre vill att vi ska kontakta dig för marknadsföringsändamål, vänligen klicka antingen här för att uppdatera dina inställningar eller kontakta oss genom att skicka e-post till unsubscribe-se@farnell.com (meddela oss vilken typ av marknadsföring du inte längre vill motta) eller per telefon på nr 08- 730 50 00.

Cookies

Vi använder oss av cookies för att försäkra oss om att ge dig den bästa upplevelsen av hemsidan. Mer information om vår användning av cookies.

Säkerhet

Tillgång till lagrad data och uppgifter du tillhandhåller är lösenordsskyddad och åttkomsen till lösenord är begränsad. Brandväggsteknologi används för att förhindra obehörig åtkomst och backup av servers sker dagligen, med arkiv lagrade på en säker plats.

Vår hemsida använder sig av SSL (”Secure Socket Layer”-teknologin), de facto-standarden för Internetsäkerhet. SSL är ett öppet protokoll för säker datakommunikation över datornätverk. Brett stöd för detta protokoll främjar interoperabilitet mellan produkter från många organisationer. Det tillhandahåller en miljö i vilken e-handel kan bedrivas och data säkert krypteras och skyddas. SSL tillhandahåller en okomplicerad metod för att tillföra stark säkerhet till existerande applikationer och nätverksinfrastrukturer. SSL är oberoende av applikation och tillhandahåller:

  • kryptering, vilken skapar en säker kanal för att förhindra andra från att utnyttja nätverket,
  • autentisering, som använder certifikat och digitala signaturer för att verifiera parters identitet vid informationsutbyten och vid transaktioner, samt
  • meddelandeintegritet, vilken tillser att meddelanden inte kan ändras när de skickas.

Vår hemsida är autentiserad för e-handel av VeriSign, den världsledande auktoriteten inom autentisering.

Farnell har åtagit sig att stödja betalkortsbranschens säkerhetsstandarder och god säkerhetssed. Vi använder därför säkerhetspraxis och verktyg enligt branschstandard för att se till att din kreditkortsinformation är skyddad. Vi arbetar med våra auktoriserande banker och affärspartner för att skydda våra kunders information och granskar fortlöpande vår säkerhetsposition för att säkerställa att den är i linje med PCI-kraven.

Lagring av betalkortsuppgifter

De betalkortsuppgifter som vi kan komma att lagra används enbart för att ta betalt för beställningar som du gjort hos oss. Dessa uppgifter används även vid framtida köp som du gör hos oss. Alla kortuppgifter som vi behåller skyddas genom att bara de fyra sista siffrorna i kontonumret visas när en beställning bekräftas. Vi använder oss av fysiska och elektroniska kontroller samt procedurkontroller i samband med insamling, lagring och utlämnande av personligt identifierbar information som vi sitter på. Vi tar vårt säkerhetsansvar på mycket stort allvar, och vi ber även dig att vidta lämpliga åtgärder för att skydda dina kontouppgifter, inklusive ID och lösenord, så att de inte används av någon obehörig person. Vi rekommenderar att du loggar ut helt från ditt konto och vidtar åtgärder för att ta bort webbläsarhistorik och cookies som kan finnas lagrade så att informationen inte används av någon obehörig användare.

Andra hemsidor

Vår hemsida kan innehålla länkar till andra hemsidor. Denna integritetspolicy är endast tillämplig på denna hemsida, varför du bör kontrollera integritetspolicys för andra hemsidor du länkas till.

Hur du kontaktar oss

Om du har några frågor om vår integritetspolicy eller om information som vi har avseende dig kan du kontakta oss på e-post på sedpo@farnell.com eller genom att skriva till oss på Farnell Components AB, c/o KPMG AB, Box 227, 201 22 MALMÖ, Sweden.