Underhåll och säkerhet är av stor betydelse för att hålla och bevara utrustning och anläggning i ett fungerande skick.

Underhåll är inte bara nödvändigt för att säkerställa tillförlitligheten hos tekniska strukturer eller företagets produktivitet, utan regelbundet underhåll har en viktig roll för att ge säkrare och hälsosammare arbetsförhållanden. Brist på underhåll eller otillräckligt underhåll kan orsaka allvarliga och dödliga olyckor eller hälsoproblem.

Underhållsfunktionen utvecklas från att vara efterhand, till planerad, till förutsägande, till självfixande. Utveckling av operativa sensorteknologier, i kombination med framsteg inom informationsteknik inklusive virtuell eller förstärkt verklighet (VR/AR), molnbaserade plattformar och analyser, hjälper till att tillhandahålla realtidsdata om prestandanivåer och hjälper till att skissera förutsägande eller planerat underhåll utan förlorar utrustningens effektivitet.

Mer information

power management

Wireless

Motor Control

Lighting

Sensing

Displays

Internet of Things

Industrial Automation

Transportation

Healthcare

Maintenance & Safety

element14 Community