Karriärer

Läs mer om vår företagskultur, vårt engagemang för våra anställda och möjligheterna att bli en del av vårt team.

Din framtid börjar här

Det är våra medarbetare som gör vår vision verklighet. Oavsett om du vill skapa din egen karriär, påverka företaget eller lämna ett outplånligt märke i teknikbranschen, här har du en verklig möjlighet att forma framtiden.

Vi har en företagskultur kännetecknad av starka resultat och kontinuerlig utveckling. Från våra initiativ för en ”fantastisk arbetsplats” till tydliga resultatstyrningssystem. Från vårt engagemang för mångfald och inkluderande samt social och miljömässig hållbarhet, till våra utbildnings- och mentorskapsprogram. Det är en unik miljö där anställda kan växa och utvecklas och slutligen hitta sin egen plats.

Om detta låter som platsen för dig besöker du premierfarnell.com för att läsa mer.

Sök lediga platser nu

Våra värderingar är kärnan i vår företagskultur

 • Fullständigt pålitliga

  Vi levererar efter våra löften.
 • Påhittiga

  Vi söker efter nya sätt att finna lösningar.
 • Kundinriktade

  Vi förstår våra kunder och leverantörer, och förutser deras behov.
 • Integritet

  Vi är ärliga och pålitliga.

"Jag tar min personliga utveckling på allvar och i Farnell har jag hittat en företag som engagerar sig lika mycket i den som jag själv gör. På sju år har jag haft åtta olika befattningar, inklusive tre tillfälliga befattningar på tre olika platser. Vi uppmuntras verkligen till att planera för vår utveckling på både kort och lång sikt. Tack vare regelbundna individuella möten, mentorskap och internutbildningar känner jag att det alltid finns utrymme att har fokus på dessa planer och se till att de blir förverkligade."

Michael Lawrence
Finanschef

"Jag kom till Farnell för fem år sedan och jag har arbetat i det europeiska finansteamet sedan dess. Farnell är ett bra ställe att arbeta på, det erbjuder möjligheter för människor som har kompetensen och viljan att utvecklas. Jag har nyligen arbetat med två interna revisionsgranskningar i Embest i Kina. Jag fick användning för mina språkkunskaper och förståelse för den lokala kulturen, men mina kunskaper i ekonomi och om det europeiska systemet bidrog också till de lyckade interna granskningarna. Det var verkligen en intressant upplevelse."

Judy Zhu
Revisor

"På Farnell har du möjlighet att bli det du vill bli, när du vill. Det är upp till dig."

Tracey Senior
AM