Biologiskt nedbrytbar ESD-förpackning

Farnell har utvecklat en unik, helt biologiskt nedbrytbar förpackningslösning för elektronikkomponenter.

Teknisk live-chatt

Live-chatten är öppen med direkt tillgång till våra ingenjörer som ger expertråd inom den senaste tekniken.

*Enbart tillgängligt för kunder med konto. Har du inget konto? Kontakta vårt säljteam på 08 730 5000.

Chatta nu

* Endast teknisk produktsupport

Välj din förpackning

Använd vårt verktyg för val av förpackning för att skräddarsy dina förpackning efter ditt företag, produkter eller kunder. Med vårt multianvändarverktyg får du omedelbar tillgång till senaste beställningar, sparade kundkorgar och mycket mer.

Mer information

Våra exklusiva miljövänliga alternativ med patenterad teknik för fullständig nedbrytning, utan skadliga kemikalieutsläpp, skyddar i lika hög grad som vanliga statiskt dissipativa påsar.

Den unika förpackningslösningen är helt innovativ och har en speciell kombination av attribut.

Statiskt dissipativ

Antistatisk

Påsarnas film är gjord av polyvinylalkohol (PVOH)/stärkelse som i sig är statiskt dissipativ och därför homogen i hela produkten (till skillnad från liknande produkter som har statiskt dissipativa tillägg med ojämn förekomst). De antistatiska egenskaperna är oberoende av temperatur eller fuktighet och påverkas inte heller av repor eller nötning.

  • Avklingningstid för statisk laddning: < 0,002 s
  • Ytresistivitet: < 1 x 1010 ohm/cm3

Biologisk nedbrytbar/ komposterbar

Komposterbar

Polyvinylalkohol (PVOH) är en färdig biologiskt nedbrytbar vattenlöslig polymer som fullständigt bryts ner i en kompost. Den ger inga skadliga rester utan bryts ner fullständigt biologiskt till naturliga beståndsdelar.

Den unika patenterade kombinationen av PVOH och stärkelse betyder också att filmen uppfyller europeisk standard för kompostering och biologisk nedbrytning av förpackningar — EN13432.

Inga skadliga rester

Tester som utförts av PVOH-tillverkare har visat att PVOH bryts ner utan att efterlämna några skadliga rester. Det har visat sig att känsliga fiskarter inte ens påverkas av PVOF-koncentrationer på 500 mg/l vatten.

Trycket på förpackningarna är utfört med vattenbaserat bläck för att säkerställa att hela produkten är fri från potentiellt skadliga substanser.

Komponenternas åldrande

På tester som utfördes på förpackningarna påverkades inte elektronikkomponenternas metalldelar nämnvärt av korrosion eller oxidering.

Kassering

Förpackningen får inte kasseras eller återanvändas tillsammans med vanlig plast. Den kan kasseras som allmänt avfall bland soporna men det påverkar den biologiska nedbrytningstiden. Den mest effektiva metoden för kassering är kompostering i en industriell komposteringsanläggning. Sök reda på närmaste komposteringsanläggning eller kontakta lokala myndigheter för att få mer information. Förpackningen kan också lösas upp i hett vatten utan problem.