Erbjudandet är inte längre tillgängligt

Vi vill tacka dig ...

Spendera 1000 kr på en beställning under februari så skickar vi en rabattkod dig som ger dig 10 % rabatt på första beställningen i mars om du spenderar 2000 kr eller mer.

Använd rabattkoden SFEB17 i kassan för att ta del av rabatten

Så här tar du del av erbjudandet:

Du behöver bara göra en beställning för 1000 kr eller mer under februari så skickar vi en rabattkod till dig som ger dig 10 % rabatt på första beställningen i mars om du spenderar 2000 kr eller mer.

Skriv in kampanjkoden SFEB17 i kassan för att ta del av rabatten.

Skynda, erbjudandet upphör 2017-02-28.

*Villkor:

Spendera minst 1000 kr på en beställning under februari och få 10 % rabatt att använda vid ett köp på minst 2000 kr i mars.

  1. Endast för online-köp. För att ta del av det här erbjudandet behöver du bara spendera minst 1000 kr på en beställning under februari så får du 10 % rabatt att använda vid ett köp på minst 2000 kr i mars. En rabattkod per kund. Rabattkoden skickas till dig med e-post senast fredagen den 3 mars. Ett minsta ordervärde på 2000 kr gäller för att du ska få utnyttja rabatten på 10 %. Rabattkoden gäller från 2017-03-01 till 2017-03-31. Rabattkoderna kan inte användas på programvara, moduler och utvecklingssatser, test- och mätutrustning eller produkter från Raspberry Pi, Microchip, Freescale, Linear Technology, Coilcraft, FTDI, ARM samt lödprodukter och Maxim Integrated-produkter. Rabattkoderna kan inte användas tillsammans med andra rabatter, erbjudanden eller prisöverenskommelser/prisplaner och ger endast rabatt på varans värde.
  2. Den här Kampanjen bedrivs av Farnell Components AB, här nedan benämnt ”vi/oss” i de följande Villkoren (”Villkor”):
  3. Den här Kampanjen kommer att pågå från 00:00 den 1 februari 2017 till 23:59 den 28 februari 2017. Beställningar som görs efter den här perioden kommer inte att berättiga till deltagande i Kampanjen.
  4. Vi förbehåller oss rätten att när som helst återkalla eller ändra Villkoren eller förlänga tiden för Kampanjen efter behov, av interna affärsmässiga skäl eller på grund av juridiska bestämmelser. Vi kommer inte att vara ansvarsskyldiga för något sådant återkallande eller någon förändring av Villkoren.
  5. Deltagare samtycker till att vara ansvariga för alla tillämpliga skatter, pålagor eller andra avgifter som ska betalas i samband med Kampanjen. Alla kvalificerande inköpssummor är exklusive moms eller andra tillämpliga indirekta skatter som måste regleras separat.
  6. Utan att begränsa allmängiltigheten i föregående påstående frånsäger vi oss härmed allt ansvar som härrör ur Kampanjen i den yttersta utsträckning lagen tillåter. Vi frånsäger oss inte ansvarsskyldighet under Villkoren i fall av uppsåtlig försummelse eller grov vårdslöshet eller ansvarsskyldighet för personskada eller dödsfall som uppkommer av försumlighet, eller för varje ärende i relation till vilket det vore olagligt för oss att frånsäga oss eller försöka frånsäga oss ansvarsskyldighet under tillämplig lag.